Projecten

Woonrijp maken Bloemendaal fase 1 | Lepelstraat

Opdrachtgever: Gemeente Bergen op Zoom

Aanneemsom: > €150.000,-

Periode: November 2016 tot media 2017

Het aanbrengen van de definitieve verharding in de nieuwbouwwijk Bloemendaal te Lepelstraat. De tijdelijk bestrating die aangebracht is in de bouwrijp fase wordt opgebroken en vervangen voor de definitieve gebakken bestratingmaterialen. Tevens worden er in dit project kleine rioleringswerkzaamheden en wordt de openbare verlichting geleverd en aangebracht.